Reglement Avondvierdaagse Bergen op Zoom

     1.       De wandel avondvierdaagse wordt georganiseerd door “Stichting Bergen op Zoomse Wandelavondvierdaagse” (St.B.O.Z.A4D)

     2.       Inschrijving geschiedt uitsluitend op de wijze en voorwaarde van de  St.B.O.Z.A4D

     3.       Het is niet toegestaan om zonder geldige startkaart deel te nemen aan de Wandelavondvierdaagse

     4.       Elke deelnemer dient iedere dag voor de start zijn stempelkaart op te halen en deze ook iedere dag weer terug in te leveren op de daar voor bestemde tafel

     5.       Het is tijdens de Wandelavondvierdaagse niet toegestaan om

·         Te snelwandelen of te hardlopen

·         Alcohol of drugs te gebruiken

·         Naar anderen, door gedrag of kleding, aanstoot te geven

·         Afval langs de route te deponeren

·         In bossen en natuurgebieden te roken

     6.       Deelnemers dienen altijd de instructies van de medewerkers van St.B.O.Z.A4D op te volgen.

     7.       De deelnemer dient de voor hem aangegeven route te volgen.

     8.       Deelnemers die alle 4 de dagen wandelingen heeft volbracht en alle knippen op de startkaart heeft verzameld, heeft recht op een herinneringsmedaille of cijfer.

     9.       Inschrijfgeld wordt slechts als uitzondering terug betaald. Daarover beslist het bestuur.

     10.   Men dient op de daarvoor bestemde plaats zich op te stellen voor de start.

     11.   In geval van verschillen over interpretatie van dit reglement beslist het bestuur van  St.B.O.Z.A4D

     12.   Met de inschrijving aan St.B.O.Z.A4D verklaart de deelnemer zich bekend en akkoord met de voorwaarde van dit reglement.

     13.   St.B.O.Z.A4D behoudt zich het recht voor de route,start en/of inschrijftijden en/of plaatsen te wijzigen of het evenement geheel of gedeeltelijk af te gelasten op grond van extreme weersomstandigheden of andere calamiteiten, waarbij dit in redelijkheid niet anders van St.B.O.Z.A4D kan worden verwacht. Er bestaat dan geen recht op teruggave van het inschrijfgeld.

     14.   Overtreden van het bij krachtens dit reglement  gestelde kan leiden tot (voorwaardelijke) uitsluiting van (verdere) deelname.

     15.   St.B.O.Z.A4D aanvaart op geen enkele wijze verantwoordelijkheid of aansprakelijkheid bij eventuele calamiteiten