Privacyverklaring van Stichting Avondvierdaagse Bergen op Zoom

De Stichting Avondvierdaagse Bergen op Zoom hecht veel belang aan de bescherming van de privacy.
De persoonsgegevens van de deelnemers worden beheerd door Stichting Avondvierdaagse Bergen op Zoom, in overeenstemming met de Nederlandse Wet betreffende de bescherming van persoonsgegevens en, vanaf de inwerkingtreding ervan, de Algemene Verordening Gegevensbescherming (hierna AVG).

De functionaris voor gegevensbescherming van Stichting Avondvierdaagse Bergen op Zoom kan gecontacteerd worden per mail

De volgende categorieën van persoonsgegevens worden door Stichting Avondvierdaagse Bergen op Zoom verwerkt:

Persoonlijke gegevens
Foto’s (op de website)

de Stichting Avondvierdaagse Bergen op Zoom verzamelt uw persoonsgegevens wanneer :
u zich opgeeft voor deelname aan de Avondvierdaagse Bergen op Zoom.


Uw persoonsgegevens worden intern gebruikt voor onze deelnamedatabase.

Uw gegevens worden extern gebruikt voor :

KWBN
Verzekering
Website (foto’s)

Persoonsgegevens worden bewaard voor de duur van de Avondvierdaagse, en nadien tot de wettelijke bewaarplicht is verstreken.

De Website

Onze website verzamelt geen gegevens over websitebezoekers. Onze website wordt geschreven en gehost door eigen deskundige vrijwilligers. Dit alles valt onder het toezicht van het bestuur. De website is ingericht met het programma Joomla
De website van de Stichting Avondvierdaagse Bergen op Zoom gebruikt geen cookies

Bij een datalek zal de Stichting Avondvierdaagse Bergen op Zoom na overleg met de AVG-functionaris binnen de gestelde termijn van 72 uur het datalek melden bij de Autoriteit Persoonsgegevens, indien er risico’s voor personen uit voortkomen. Tevens zullen de personen geïnformeerd worden waarvan de data is gelekt.
Alle datalekken worden intern vastgelegd en gedocumenteerd.

In overeenstemming met artikel 77 van de AVG kunt u ook een klacht indienen bij de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer (vanaf 25 mei 2018 de Autoriteit voor gegevensbescherming) op het volgende adres:
Bezuidenhoutseweg 30 2594 AV Den Haag